فراسوی علم با سلام بنده اکرم داداش دبیر ریاضی هفتم هشتم و نهم است. این وبلاگ جهت تعامل با همکاران و دانش آموزان ساخته شده است. شما می توانید در این وبلاگ جدید ترین روش های آموزشی ریاضی با تکنولوژی و نمونه سوال و پاورپینت و نرم افزار های آموزش ریاضی را پیدا کنید و آن ها را دانلود کنید یا حق ------------------------- http://cityriazi.mihanblog.com 2020-05-27T07:46:07+01:00 text/html 2017-03-26T21:21:00+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش ❀❁ طلوع نوبهار مبارک ❀❁ http://cityriazi.mihanblog.com/post/472 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>نوبهار با شکوفه و لبخند از پس شبهای سرد زمستان می آید <br></strong></span></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-size: small;"><strong>تا عطر نگاه خدا را در گلزار هستی پراکنده سازد.</strong></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-size: small;"><strong>گوش کن نجوایش را می شنوی!!!</strong></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small;"><strong>"فصل جوانه زدن رسیده ، برخیز و سبز شو..."</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: small; color: #800080;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7195436983/93.gif" alt="" width="36" height="31"><img src="http://s1.picofile.com/file/7195436983/93.gif" alt="" width="36" height="31"><img src="http://s1.picofile.com/file/7195436983/93.gif" alt="" width="36" height="31"><img src="http://s1.picofile.com/file/7195436983/93.gif" alt="" width="34" height="31"></span></strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8117375376/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_26.gif" alt="" width="294" height="196"></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها</span></strong></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color: #000080;">&nbsp; ای تدبیر کننده روز و شب</span></span></strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #000080;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر</span></span></strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; حال مارا به بهترین حال دگرگون کن.</span></strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: small;"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0323.gif" alt="" width="47" height="47">عزیزان برایتان روزهایی سرشار از شکوفایی و خلاقیت آرزومندم<img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0323.gif" alt="" width="46" height="46"></span></strong></span></font></p> text/html 2017-03-04T19:32:51+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش سرفصل ها و شناسنامه ی کتاب های یازدهم http://cityriazi.mihanblog.com/post/471 <font size="3" face="Mihan-Yekan">سلام <br>برای مشاهده ساختار کتاب های پایه ی یازدهم روی <a href="http://cityriazi.ir/post/471" target="_blank" title="">این جا</a> یا ادامه ی مطلب کلیک کنید.<br></font><div align="center"><a href="http://cityriazi.ir/post/471" target="_blank" title=""><img src="http://talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2145" alt=" " hspace="5"></a></div><br> text/html 2016-12-28T07:32:19+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود نمونه سوالات ترم اول ریاضی نهم http://cityriazi.mihanblog.com/post/470 <div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/376_2ffddafcdca333cdb8fc35c21d3b682e" target="_blank" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 1</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/375_402f640518edbcf4d013cf35686355a5" target="_blank" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 2</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/374_afa572838dee5c1c82687fc4737888b4" target="" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 3</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/373_972828b7a61637cc05f99fd3ebb0a49e" target="" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 4</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/372_31e157a5caf201c03557de1bf239860b" target="_blank" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 5</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/371_6e94ea01aca79541d4debe6c872554f4" target="_blank" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 6</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/370_ed1f5a5e29543218554f2153c7af42de" target="_blank" title="">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود نمونه سوال شماره 7</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font color="#006600"><b><font size="3">www.cityriazi.ir<br>*فراسوی علم*<br></font></b><br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2016-12-26T10:29:25+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش طرح درس روزانه ریاضی نهم http://cityriazi.mihanblog.com/post/469 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">بنا به در خواست بسیاری از همکاران محترم طرح درس روزانه ریاضی نهم در سایت قرار گرفت</font><br><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">برای مشاهده ی طرح درس روی <a href="http://cityriazi.ir/post/469" target="_blank" title="">این جا</a> کلیک کنید</font><br></div> text/html 2016-12-26T10:23:07+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش پوزش به علت غیبت طولانی http://cityriazi.mihanblog.com/post/467 <font size="3"><font face="Mihan-Iransans">سلام خدمت تمامی عزیزان.<br>به خاطر غیبت 4 ماهه از تمامی عزیزان عذر خواهی می کنم<br>ان شا الله از امروز با قوت کارمون را دوباره شروع می کنیم.<br></font></font> text/html 2016-08-26T20:17:26+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود کتاب ریاضی دهم ویژه رشته های تجربی و ریاضی http://cityriazi.mihanblog.com/post/465 <div align="center"><img src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/95-96/C110211.jpg?itok=Sc8Qn6cP" alt="" height="390" width="281"><br><br><br><br><table class="sticky-enabled tableheader-processed sticky-table"><thead><tr><th><font face="Mihan-Koodak" size="3">عنوان<br></font></th><th><font face="Mihan-Koodak" size="3">حجم</font></th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/000-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=582985" title="000-C110211.pdf">مقدمه</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">569.32 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/001-027-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=1382727" title="001-027-C110211.pdf">بخش اول</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">1.32 مگابایت</font></td> </tr> <tr class="odd"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/028-046-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=1008875" title="028-046-C110211.pdf">بخش دوم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">985.23 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/047-068-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=1017368" title="047-068-C110211.pdf">بخش سوم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">993.52 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="odd"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/069-093-C110209.pdf?download=1" type="application/pdf; length=1056761" title="069-093-C110209.pdf">بخش چهارم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">1.01 مگابایت</font></td> </tr> <tr class="even"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/094-117-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=980547" title="094-117-C110211.pdf">بخش پنجم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">957.57 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="odd"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/118-140-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=990961" title="118-140-C110211.pdf">بخش ششم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">967.74 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/141-170-C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=1670909" title="141-170-C110211.pdf">بخش هفتم</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">1.59 مگابایت</font></td> </tr> </tbody> </table> <div class="field-label"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="5">فایل کامل کتاب:&nbsp;</font></div><table style="position: fixed; top: 0px; left: 386.6px; visibility: hidden;" class="sticky-header"><thead style=""><tr><th><br></th><th><br></th> </tr></thead></table> <table class="sticky-enabled tableheader-processed sticky-table"><thead><tr><th><font face="Mihan-Koodak" size="3">عنوان</font></th><th><font face="Mihan-Koodak" size="3">حجم</font></th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/system/files_force/lbooks/95-96/40/C110211.pdf?download=1" type="application/pdf; length=5339767" title="C110211.pdf">ریاضی (1)</a></span></font></td><td><font face="Mihan-Koodak" size="3">5.09 مگابایت</font></td></tr></tbody></table><br><br><div align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="3">قابل ذکر است این کتاب ویژه رشته های تجربی و ریاضی می باشد.</font><br></div></div> text/html 2016-08-19T09:56:03+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش قابل توجه دانش آموزان مردود شده http://cityriazi.mihanblog.com/post/464 <font size="3"><font face="Mihan-Koodak">باعرض سلام خدمت همه ی دانش آموزان گل<br>خب می بینیم که چیزی تا اول مهر نمونده و فقط یک ماه دیگه کار و تلاش جدی آغاز میشه.<br>و اون موقع است که می گید هییی یاد تابستون بخیر.<br>راستی بعضی از بچه ها توی خرداد نتونستند درس ریاضیشون را پاس کنند و توی شهریور امتحان دارند<br>توی استان اصفهان امتحان ریاضی روز اول شهریور است.<br>شما می توناید برای دانلود نمونه سوالات ریاضی هماهنگ استان ها در خرداد 1395 روی دکمه"بانک سوالات هماهنگ"در پایین این صفحه کلیک کنید.<br>توکلتون به خدا باشه ان شا الله که می توانید به تمامی سوالات پاسخ دهید<br>راستی هرکی نمونه سوال شهر های دیگر داره به ایمیل <font color="#FF0000">cityriazi@gmail.com</font> تا به اسم خودش توی سایت منتشر کنیم<br><br></font></font><div align="center"><a href="http://cityriazi.ir/extrapage/na1" target="" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="6">بانک سوالات هماهنگ</font></a></div> text/html 2016-08-02T06:24:42+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش ثبت نظر برای صفحات جانبی http://cityriazi.mihanblog.com/post/463 <font size="4"><font face="Mihan-Koodak"><font color="#6600CC">شما می توانید از طریق این پست برای صفحات جانبی نظر ارسال کنید.<br>فقط لطفا قبل از ارسال نظر عنوان صفحه ای که در آن هستید را بنویسید.</font><br></font></font> text/html 2016-08-01T20:21:15+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود سوالات و پاسخنامه ی آزمون هماهنگ پایه ی نهم خرداد95 مشهد ویژه غایبن موجه http://cityriazi.mihanblog.com/post/462 <font size="4"><font face="Mihan-Koodak">با عرض سلام و درود خدمت شما کاربران همیشگی فراسوی علم.<br>بالاخره بعد از یک مدت طولانی برگشتیم<br>شما می توانید جهت دانلود سوالات هماهنگ پایه ی نهم خرداد 95 استان خراسان رضوی ویژه غایبین موجه روی کلمه ی دانلود در پایین این متن کلیک کنید.<br><br></font></font><div align="center"><a href="http://sanjesh.razaviedu.ir/dorsapax/Data/sub_54/file/9khordad95sobh.pdf" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="5">دانلود</font></a></div> text/html 2016-07-30T10:21:33+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش پوزش به دلیل قطعی 20 روزه http://cityriazi.mihanblog.com/post/461 <font face="Mihan-Koodak" size="4">سلام به خاطر قطعی 20 روزه ی سایت از تمامی شما عزیزان عذر خواهی می کنم<br>متاسفانه به دلایل فنی دامنه ی سایت باز نمی شد که با تلاش شبانه روی تیم پشتیبانی مشکل حل شد.<br></font><br> text/html 2016-06-30T14:06:09+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش نتایج آزمون تیزهوشان http://cityriazi.mihanblog.com/post/458 <br><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">به اطلاع کلیه ی دانش آموزان محترم می رساند نتایج آزمون تیز هوشان هم اکنون در سایت زیر قابل دریافت می باشد<br><br></font><div align="center"><a href="http://azmoon.medu.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="4">http://azmoon.medu.ir</font></a><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4"> </font></div> text/html 2016-06-21T00:06:38+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان سال تحصیلی 96-1395(ششم به هفتم) http://cityriazi.mihanblog.com/post/457 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/487/1458541/azmoonvorody7.png" alt="" align="bottom" border="0" height="577" hspace="0" vspace="0" width="402"><br><br><br><div align="right"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دفرتچه سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی پایه ی هفتم به همراه پاسخنامه در سایت قرار گرفت برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font><br><br></font></font><div align="center"><a href="http://cityriazi.ir/post/457" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8142385792/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.JPG" alt="ادامه مطلب" align="bottom" border="0" height="40" hspace="0" vspace="0" width="354"></a><br><br><br><br><br><br></div></div></div> text/html 2016-06-20T18:51:24+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان سال تحصیلی 96-1395(نهم به دهم) http://cityriazi.mihanblog.com/post/456 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/487/1458541/nemonadolaty10.png" alt="" align="bottom" border="0" height="575" hspace="0" vspace="0" width="491"><br><div align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سلام آزمون نمونه دولتی پایه ی دهم در اصفهان به صورت هماهنگ برگزار شد در این پست سوالات آزمون را به همراه پاسخنامه برای شما قرار می دهیم</font><font size="5"><br><br></font><div align="center"><a href="http://cityriazi.ir/post/456" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8142385792/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.JPG" alt="ادامه مطلب" align="bottom" border="0" height="40" hspace="0" vspace="0" width="354"></a><br><br><br><br></div></div><br><div align="right"><br></div></div> text/html 2016-06-16T07:44:08+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود کتاب های ریاضی نهم،هشتم و هفتم چاپ 1395 http://cityriazi.mihanblog.com/post/455 <font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="4">برای دانلود هر کتاب روی عکس جلد آن کلیک کنید<br><br></font><div align="center"><a href="http://chap.sch.ir/books/3916" target="_blank" title=""><img src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/95-96/C133.jpg?itok=cMarvUY7" alt="" height="322" width="232"><br><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب ریاضی نهم</font></a><br><br><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">---------------------------------------------------------<br></font><a href="http://chap.sch.ir/books/3904" target="_blank" title=""><img src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/95-96/C117.jpg?itok=_DTDnY0F" alt="" height="322" width="232"><br><br><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب ریاضی هشتم</font></a><br><br><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">---------------------------------------------------------<br></font><a href="http://chap.sch.ir/books/3889" target="_blank" title=""><img src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/95-96/C103.jpg?itok=oDqAWXmu" alt="" height="322" width="232"><br><br><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب ریاضی هفتم</font></a><br><br><br><div align="right"><font color="#6600CC" face="Mihan-Iransans" size="3">پ،ن:متاسفانه دفتر تالیف به نظرات معلمان توجه نکرده و تغییرات لازم را در کتاب ایجاد نکرده</font><br></div><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3"></font><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3"></font><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="3"></font></div> text/html 2016-06-16T07:37:24+01:00 cityriazi.mihanblog.com اکرم داداش دانلود سوالات ترم دوم استان مشهد به صورت نهایی http://cityriazi.mihanblog.com/post/454 <div align="center"><a href="http://cityriazi.ir/extrapage/mashhad" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">شما می توانید برای مشاهده سوالات امتحان نهایی استان مشهد در سال 1395 روی این جا کلیک کنید</font></a></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font>